В планах – відкриття магістратури та покращення технічного оснащення Проект починає серію інтерв'ю з керівниками кафедр українських вузів, які готують спеціалістів з напрямку «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії». Першим на запитання кореспондента відповідає Виконуючий обов'язки завідувача кафедри енергетики, електротехніки і фізики Херсонського національного технічного університету, кандидат технічних наук, доцент Баганов Євген Олександрович.

 Баганов Євген Олександрович
Баганов Євген Олександрович

З якого року в Вашому вузі ведеться навчання по спеціальності «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії»? У кого виникла ідея по підготовці спеціалістів даного профілю?

Спеціальність "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії" була заснована в 2000 році на кафедрі фізичної електроніки. Одним з напрямків діяльності кафедри була технологія створення різних конструкцій сонячних фотоелектричних перетворювачів та режими їх експлуатації. Звичайно, не оминало уваги кафедри і теплове використання енергії сонця із застосуванням теплових колекторів. Перші публікації результатів досліджень та участь у обласних телевізійних програмах з популяризацією використання відновлюваних джерел енергії дали свої результати. На кафедру почали звертатися з проханням детальніше пояснити можливості використання енергії сонця, вітру та допомогти з вибором обладнання. Тоді і з'ясувалося, що не зважаючи на те, що Херсонська область, яка має значний потенціал відновлюваних енергоресурсів та практично невичерпну можливість їх використання у фермерських господарствах та зонах відпочинку, практично не має спеціалістів в цій галузі. Саме тому наприкінці 90-х років у завідувача кафедри, доктора технічних наук, професора, лауреата Державної премії Ради Міністрів СРСР І.Є. Марончука і виникла ідея розпочати підготовку спеціалістів з використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та енергозбереження.

Скільки в середньому студентів навчається на даній спеціальності? Чи є у Вас магістратура?

Зараз в середньому на курсі навчається 18-20 студентів денної форми навчання та 5-6 заочної, що цілком задовольняє потреби області у фахівцях даного профілю. Кафедра готує спеціалістів. У найближчі роки планується відкриття магістратури.

Де знаходять себе випускники даної спеціальності? Чи є організації, з якими у Вас підписані домовленості по працевлаштуванню?

Випускники спеціальності знаходять роботу в багатьох сферах, пов'язаних з електроенергетикою, енергозбереженням, проектуванням енергетичних систем традиційної та відновлюваної енергетики, обслуговуванням відповідного обладнання. Внаслідок нестабільності економіки та особливостей ринку праці довготривалі договори на працевлаштування на даний момент практично відсутні, що пов'язано з неможливістю планування розвитку кадрового складу самих підприємств. Договори йдуть, в основному, однорічні. Останні років сім застосовується практика запрошувати головами Державної екзаменаційної комісії керівників або провідних спеціалістів профільних компаній та установ. Щорічно не менше 5-6 дипломних робіт є замовленнями від організацій і працевлаштування проводиться на основі якості їх виконання та захисту. Також значна кількість студентів працевлаштовується за місцем роботи, яку студенти часто отримують за результатами проходження виробничої та переддипломної практик. Студентів спеціальності постійно залучають акредитовані у сфері енергоаудиту компанії для проведення енергетичних обстежень різних об'єктів та складання можливих заходів з енергозбереження, що також нерідко призводить до подальшого працевлаштування.

Які прикладні дослідження ведуть викладачі кафедри? Чи отримані конкретні результати їх наукової роботи?

Прикладні дослідження кафедри пов'язані з електроенергетичною сферою, технологією фотоелектричних перетворювачів, енергозбереженням, використанням енергії сонця, вітру, біомаси. Результатами роботи є розробки нових більш дешевих технологій фотоелектричних перетворювачів на основі напівпровідникових сполук А3В5, оптимізація схем вибору електротехнічного обладнання для енергетичної сфери. Нещодавно кафедра прийняла участь у розробці методологічних засад та інформаційного супроводу проведення експрес-енергоаудиту. Результати були використані при проведенні енергоаудиту об'єктів комунальної власності області.

Значна увага приділяється розробці експериментальних зразків для використання відновлюваних джерел. До цієї роботи активно залучаємо студентів, що, в результаті, стає темами дипломних проектів. Так за останні роки розроблено декілька конструкцій плоских повітряних і рідинних сонячних колекторів, виготовлення яких не потребує складного технологічного обладнання. Експериментальні зразки демонструвалися на науково-технічних виставках і викликали значну зацікавленість представників виробництва. Розроблені концентраторні сонячні системи, установка для зброджування біомаси, вітроустановки і генератори для них, холодильники на елементах Пельтьє для роботи від сонячних батарей і багато іншого.

 

Які у Вас подальші плани по розвитку навчання на даній спеціальності?

Використання відновлюваних джерел енергії є галуззю, що швидко розвивається. Принципи перетворення залишаються практично незмінними, а от обладнання постійно модернізується. Тому на даному етапі одним з перспективних планів розвитку є модернізація технічного оснащення для підготовки спеціалістів, які відразу готові до роботи з сучасним обладнанням. Кафедра має невеликий полігон, обладнаний вітроустановкою, сонячними колектором та фотоелектричними модулями, метеостанцією, системою слідкування за сонцем. Є і установки з термоелектрики. Працюємо з елементами Пельтьє. Однак хотілося б проводити практичне навчання на такому дорогому, однак дуже перспективному обладнанні, як теплові насоси, вентиляційні системи з рекуперацією повітря, паливні елементи. Зараз шукаємо фінансову можливість їх придбання. Також, звичайно, у планах – відкриття магістратури та налагодження зв'язків з обміну студентами з закордонними навчальними закладами.

Дмитро Ходоров

Студенти кафедри встановлюють вітроагрегат
Студенти кафедри встановлюють вітроагрегат

Студентки на науково-технічній виставці з власними розробками: лабораторна біогазові установка та сонячний колектор
Студентки на науково-технічній виставці з власними розробками: лабораторна біогазові установка та сонячний колектор

На переддипломній практиці
На переддипломній практиці

You have no rights to post comments

2006-2020 Дорош Игорь
admin@renewable.com.ua
Использование любых материалов, 
размещенных на сайте, разрешается
при указании прямой ссылки.